3

Poznań - Ośrodek Kitsu Ji / Kitsu Ji Centre

Poznań- Wilda, ul. Wierzbięcice 53/3
wtorek - 18.00 / Tuesday 6 PM


[ENGLISH VERSION BELOW]

 

Ośrodek prowadzi mniszka Ko Getsu.

Zapraszamy przed medytacją od 17:40 -17:55. Nie ma możliwości dołączenia po godzinie 18:00.

Osoby, które chcą rozpocząć praktykę prosimy o przybycie we wtorek o godzinie 17:40.

 

UWAGA: Dobrze jest mieć ze sobą luźny, ciemny strój np. dres.

 

Zapraszamy do kontaktu:

email: zazenpoznan@gmail.com

telefon: Ewa – 886 642 435

——————————————————————————————————————–

Mniszka Ko Getsu (Ewa Krygiel) jest uczennicą Mistrza Kaisena i praktykuje zazen regularnie od 2004 roku. W 2008 roku podczas letniego odosobnienia w klasztorze HO SHO JI we Francji przyjęła święcenia na mniszkę. Od tej pory prowadzi poznański ośrodek Kitsu Ji, gdzie odbywają się regularne medytacje zazen, odosobnienia i wprowadzenia do zazen. Uczyła się kaligrafii i fotografii pod kierunkiem Mistrza. Była przez kilka lat organizatorką wizyt Mistrza Kaisena w Polsce oraz odosobnień, a obecnie jest sekretarką polskiej Sanghi.

——————————————————————————————————————–

Składka na utrzymanie ośrodka: 120 zł/miesiąc
Studenci: 80 zł/miesiąc
Pojedynczy zazen: 20 zł
Pierwszy zazen jest bezpłatny.
Składki w całości przeznaczane są na utrzymanie ośrodka (koszty wynajmu, kadzidła).
Nie jest to „opłata za zajęcia”, lecz dar, dzięki któremu ośrodek może istnieć.

 

——————–ENGLISH VERSION——————-

The Kitsu Ji Centre is headed by nun Ko Getsu.

Please arrive between 5:40 PM AND 5:55 PM. You cannot join zazen session after 6 PM.

If you want to begin practising, please come at  5:40 PM on Tuesday to our dojo. We speak English and will help you start your zazen practice in Poznań.

NOTE: It is recommended to bring comfortable, dark clothing for zazen practice, for example a tracksuit.

 

Contact us:

email: zazenpoznan@gmail.com

phone: Ewa – 886 642 435

——————————————————————————————————————–

Ko Getsu (Ewa Krygiel) is a disciple of Master Kaisen and has been practising regularly since 2004. She was ordained as a nun during  the summer retreat of 2008 in the HO SHO JI  monastery in France. Since then she heads the Poznań Kitsu Ji Centre, where regular zazen session, retreats and introductory sessions are held. She learned photography and calligraphy under the guidance of Master Kaisen. She also organised retreats and  Master Kaisen’s visit to Poland for several years. Currently she is the secretary of the Polish Sangha.

——————————————————————————————————————–

Monthly fee for maintenance of the dojo: 120 PLN
Students: 80 PLN per month
One zazen: 20 PLN
The first zazen is free
(does not apply to special introductory sessions organised every once in a while)
The fees are spent entirely for the maintenance of the centre (rental costs, incenses etc.). It is not „course fee”, but a gift that allows the centre to remain open.