Tenzo

Jedną z najpiękniejszych form pracy jest praktyka tenzo, czyli klasztornego kucharza.
Tak jak Mistrz dba o nasz rozwój duchowy, tak Tenzo poprzez jedzenie dba o zdrowie i dobrą formę fizyczną praktykujących.
Bardzo ważną cechą praktyki tenzo jest odpowiedzialność, gdyż osoby podejmujące się jej niezależnie od swojego samopoczucia spotykają się w kuchni w przerwach pomiędzy medytacjami, by przygotować dla wszystkich kolejny posiłek. Praktyka ta pozwala przejść ponad swoim zmęczeniem czy przyzwyczajeniami do stawianie siebie i swojego komfortu na pierwszym miejscu i rozwija gotowość do służenia i pomocy innym. Bezinteresowna pomoc ofiarowana innym istotom jest głębokim sensem praktyki buddyjskiej. Tenzo realizują więc swoją praktykę ze szczerym sercem i wielką szczodrością.

tenzo
Praca tenzo jest dopełniana pracą serwisu, czyli osób podających posiłki. Przygotowywane przez tenzo i podawane przez serwis posiłki są niezwykłym i pięknym darem, który pozwala wszystkim na praktykę, realizację swojej istoty i prawdziwej natury zjawisk. Wdzięczność za ten dar wyrażamy w modlitwie, którą recytujemy przed przystąpieniem do posiłku.

tenzo