Sangha Dogen Zenji

Linia Mistrzów

Zen jest szkołą buddyzmu wyłonioną z doktryny mahajany (Wielkiego Wozu), która zakłada, że każdy bez wyjątku człowiek może osiągnąć przebudzenie ku swojej prawdziwej naturze. Według legendy, podczas jednego ze spotkań z uczniami na Górze Sępa, zamiast wygłosić zwyczajową mowę, Śakjamuni Budda uniósł do góry trzymany w dłoni kwiat, a nikt z obecnych poza Mahakaśjapą nie zrozumiał gestu nauczyciela. W ten sposób relacja pozawerbalnego, milczącego porozumienia (jap. inshin-denshin: od serca do serca) stała się najistotniejszym elementem przekazu Dharmy między mistrzem a uczniem. Dzięki niej wyłaniali się najważniejsi spadkobiercy nauczania poszczególnych linii i odłamów nurtu zen.

Tradycyjnie uważa się, że pierwszym patriarchą zen jest 28. patriarcha indyjskiego buddyzmu – Bodhidharma, który w drugiej połowie V w. przeniósł tę formę buddyjskiej praktyki z Indii do Chin, gdzie funkcjonowała ona pod nazwą chan, aby zostać następnie przeniesiona na grunt japoński. W Japonii funkcjonują do dziś trzy odłamy zen: rinzai, ôbaku i sôtô – którego kontynuatorem jest Mistrz Kaisen. Określenie zen jest otwarte, wielorakie znaczeniowo, a współcześnie może być także mocno mylące, gdyż stosowane powszechnie w celach marketingowych gubi swój pierwotny sens, który jest bliski znaczeniu tao. Może zen oznaczać zarówno podstawę wszelkiego bytu, nieograniczoną esencję rzeczywistości i uniwersalny umysł, jak również wszelkie zewnętrzne jego przejawy, takie jak praktykę Drogi, tryb życia, stosunek do wszelkich form istnienia czy filozofię. Podstawą szkoły zen jest praktyka zazen, która prowadzi człowieka do zrozumienia i urzeczywistnienia swojej prawdziwej natury. Zen nie jest religią – wyrasta ponad formalizm, dogmatyzm i rytualizm. Jest natomiast zen zjawiskiem ogólnoludzkim, dlatego niosący tę naukę mistrzowie dostosowują swój przekaz od obszarów geograficznych, kulturowych czy gospodarczych, na których spotykają chętnych do podążania tą drogą.

Bibha Shibutsu Daiosho
Shiki Butsu Daiosho
Bishafu Butsu Daiosho
Kuruson Butsu Daiosho
Kunagonmuni Butsu Daiosho
Shakyamuni Butsu Daiosho
Maka Kasho Daiosho
Ananda Daiosho
Shonawashu Daiosho
Ubaki Kuta Daiosho
Daitaka Daiosho
Mishaka Daiosho
Butsu Danandai Daiosho
Fudamita Daiosho
Barisziba Daiosho
Funayasha Daiosho
Anabotei Daiosho
Kubimora Daiosho
Nagya Harajuna Daiosho
Kanadaiba Daiosho
Ragorata Daiosho
Sogya Daiosho
Kayashata Daiosho
Kumorata Daiosho
Shayata Daiosho
Bashumitsu Daiosho
Manura Daiosho
Kaku Rokuna Daiosho
Shishibadai Daiosho
Bashashita Daiosho
Funyomiya Daiosho
Hannyatara Daiosho
Bodai Daruma Daiosho
Taiso Eka Daiosho
Kanchi Sosan Daiosho
Daii Doshin Daiosho
Daiman Konin Daiosho
Daikan Eno Daiosho
Seigen Gyoshi Daiosho
Sekito Kisen Daiosho
Yokusan Igen Daiosho
Ungan Donjo Dayosho
Tozan Ryokai Daiosho
Ungo Doyo Daiosho
Doan Doshi Daiosho
Banshu Banzu Daiosho
Doan Kanshi Daiosho
Ryozan Enkan Daiosho
Taiyo Kyogen Daiosho
Toshi Gisei Daiosho
Fuyo Dokai Daiosho
Tanka Shijun Daiosho
Choro Seiryo Daiosho
Tendo Sokaku Daiosho
Setso Chikan Daiosho
Tendo Nyojo Daiosho
Eihei Dogen Daiosho
Koun Ejo Daiosho
Tettsu Gikai Daiosho
Keizan Jokin Daiosho
Shomon Kodo Daiosho
Mokudo Taisen Daiosho
Sando Kaisen Roshi

Pozostańmy w kontakcie

Zapisz się na nasz Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowych naukach, artykułach i wydarzeniach? Zapisz się do naszej listy mailingowej!